E_Gym - Electronic Gymnasium
Tělocvik pro pacienty s Parkinsonovou chorobou.


     

Cvičení
01 - Protahovací cviky vleže.
02 - Protahovací cviky vleže.
03 - Protahovací cviky vleže.
04 - Prohýbání těla vleže.
05 - Cvičení vleže.
06 - Cvičení vleže.
07 - Cvičení vleže.
08 - Cvičení vleže.
09 - Cvičení vleže.
10 - Cvičení vleže.
11 - Dechové cvičení.
12 - Dechové cvičení.
13 - Cvičení vleže.
14 - Cvičení na zádové svaly.
15 - Cvičení na zádové svaly.
16 - Plazivé cvičení ke zlepšení koordinace a rovnováhy.
17 - Cvičení ke zlepšení koordinace a rovnováhy .
18 - Cvičení ke zlepšení koordinace a rovnováhy .
19 - Cvičení ke zlepšení koordinace a rovnováhy .
20 - Cvičení ke zlepšení koordinace a rovnováhy .
21 - Cvičení ke zlepšení koordinace a rovnováhy .
22 - Rotační cvičení.
23 - Cvičení s tyčí pro horní končetiny .
24 - Cvičení vstoje ke zlepšení koordinace a rovnováhy.
25 - Cvičení vstoje ke zlepšení koordinace a rovnováhy.
26 - Cvičení vstoje.
27 - Cvičení lýtkových svalů.
28 - Cvičení ohýbající koleno.
29 - Cvičení vstoje ke zlepšení koordinace a rovnováhy.
30 - Cvičení dolních končetin vsedě na židli .
31 - Protahovací cvičení vsedě na židli .
32 - Protahovací cvičení.
33 - Vstávání ze židle.
34 - Posazování na židli.
35 - Vstávání s postele.
36 - Cvičení krčních svalů.
37 - Cvičení krčních svalů.
38 - Cvičení krčních svalů.

K zobrazení animací potřebujete stáhnout program Flash Player, který je k dispozici zdarma na
Stránkách Macromedia.
Klikněte na tlačítko:


Napište nám návrhy, názory a odezvy na
www.parkinson-italia.info

Klikněte zde k přidání stránky k oblíbeným:
Přidat k oblíbenýmZpráva E_Gym

Prosím, před zahájením cvičení si pečlivě přečtěte!

"Pravidelné provádění i nejjednoduších cviků, kombinovné se správnou medikací může předejít poruchám hybnosti způsobených nemocí a ve dlouhém výhledu vykazuje lepší terapeutické výsledky. .
Integrovaný přístup k léčbě pacientů s Parkinsonovou chorobou je dlouho uznávaný jako přínosný a je to patrné i z kladných ohlasů v zahraniční literatuře."
Dr. Giuseppe Meco, Department for Parkinsons Disease and other extrapiramidial diseases, Department of Neurological Sciences, "La Sapienza" University, Rome.
From: "
Esercizi Fisici (Physical Exercises)", Azione Parkinson Roma, 1994.

“V případě Parkinsonovy nemoci je vhodné od nejčasnějších stádií nemoci provozovat tělesná cvičení, která zlepšují koordinaci, svalovou trofiku a předchází zkrácení svalů a změnám ve vazivovém aparátu kloubů... Cvičení by měla být vykonávána denně potom, co se pacient s nimi důkladně seznámil během rehabilitační léčby.”
Dr. Maria Rosa Salati, Department for Rehabilitative Medicine - Fidenza Hospital (Parma, Italy).
From: "
Esercizi motori indicati nel Morbo di Parkinson (Physical exercises for Parkinson's Disease patients)", Unione Parkinsoniani, Parma 2003.

Není náhodou, že všechna větší sdružení pacientů s Parkinsonovou nemocí vydala manuály k těmto cvikům. Některé asociace dokonce vydaly i videokazety s doporučenými cviky.
Jak manuály, tak videkazety se mohou být obtížné k použití když chcete zahájit cvičení. Manuál leží na stole zatímco se snažíte provozovat cviky – které obsahuje.
Videokazeta přehraje sekvenci a pokud chcete několikrát opakovat cvik, musíte přetočit kazetu na začátek cvičení pokaždé, když chcete cvik opakovat.

Projekt E-Gym (Elektronická tělocvična) tyto problémy překonává: cvičení mohou být prováděna v sekvencích, ale je take možné přímo vyhledat specifický cvik kliknutím na výběr v menu.

Každý cvik má svojí vlastní webovou schránku (screen-obrazovku) s následujícími součásmi:
- audionahrávku s popisem cviku, vysvětlení jeho cíle a způsobu jakým by měl být prováděn (k poslechu klikněte na tlačítko, nahrávka se opakuje po každém stisknutí tlačítka;
- animaci cvičení (podobnou komiksu), která ukazuje detailně jak má být cvik proveden;
- audionahrávku cviku s vyklepáváním rytmu (jedna, dvě, tři…);
- možnost výběru kolikrát má být cvik předveden (kontinuálně, výhodně s pauzami nebo automaticky);
- tlačítko "Start" pro zahájení cviku;
- tlačítko "Stop" pro jeho ukončení;
- tlačítko "Pokračuj" k pokračování cviku pokud jste jej při procvičování přerušili;
- tlačítko "Cviky Menu" k návratu zpět do menu.

Samozřejmě, že tato sbírka nemůže obsahovat všechny možné cviky, jednoduše jen takové, které mohou být lehce prováděny většinou pacientů. Je věcí specialisty aby podle indivuduálních potřeb každého pacienta posoudil zda je třeba provádět jiná, složitější cvičení.
Dle požadavků mohou být do sbírky přidána další cvičení.

Upozornění:
před zahájením těchto cviků, by se každý pacient měl obrátit na rehabilitační oddělení s požadavkem vyhledání nejvhodnějších cviků.
Cviky v této sbírce nejsou vhodné pro všechny pacienty.
Váš fyzioterapeut by Vám měl poradit, které cviky jsou pro Vás nejvhodnější.
Mělo by být podtrženo, že E-Gym je pouze návod ke cvikům, které mohou být prováděny doma. Neměly by nahrazovat vaší obvyklou rehabilitační léčbu.
Pro bezpečnost, by by ovhodné mít při vašich začátcích někoho dalšího – zvláště se to týká cviků prováděných ve stoje.

A nakonec, pokud si nainstalujete do vašeho počítače relativně levný TV- výstup, můžete propojit počítač s televizorem a cvičit s větší obrazovkou. K propojení vašeho PC k televizi potřebujete běžný TV kabel, který vám dodá prodejce televizí nebo počítačů.

Počet návštěv E-Gym stránek od 1.února 2005:

6203356

Počet návštěv českých E-Gym stránek od 1.listopadu 2006:

369778

Prosím poznámka: stránky s animacemi jsou komplexní ve smyslu, že každá obsahuje jak animaci tak dva audiozáznamy (popis cvičení a časování během cviku).
Jsou proto pro download běžným internetovým připojení “zátež” a může to trvat několik vteřin, než se objeví na vaší obrazovce.
Pokud již byla staženy, animace by měly běžet hladce spolu se zvukovým doprovodem.
Jestliže pohyby animací jsou pomalé, nebo trhané, znamená to bohužel, že váš osobní počítač nemá dostatečný výkon k přehrávání animací.

Česká verze: pro Klub parkinson on-line Společnosti Parkinson přeložil MUDr. J. Oplt, hlas A. Kneřová, záznam zvuku a koordinace Ing. P. Kneř, uspořádání souborů Ing. D. Malaťák.

Grafika k animacím byla provedena studenty kursu “Grafics for the Internet” vedeném prof.Mauro Angelini v Rome City Council Scuola Serale “Ettore Rolli”.Vlajky byly reprodukovány s laskavým svolením:
www.theodora.com/flags.